Medisch specialist (38) kampt in het begin van haar carrière met faalangstige besluiteloosheid en traagheid. Zij heeft moeite om te wennen aan de volle verantwoordelijkheid. In korte tijd ...

Regiodirecteur meent dat een teammanager (36) te eenzijdig operationeel en controlematig aanstuurt, ten koste van o.a. de eigen energiebalans en ontspannen teamverhoudingen. Doel is een meer coachende vorm van leiderschap met behulp van een relativerende en flexibele managementstijl. De regiodirecteur vindt de bereikte resultaten "onbetaalbaar" ...

Junior (27) professional in de zorgsector wil grondig heroverwegen of zij met haar opleiding en eerste werkervaring wel op de juiste weg zit. Twijfel aan de richting en twijfel aan zichzelf. Na een kort en intensief traject besluit zij haar baan op te zeggen en een nieuwe opleiding te gaan volgen ...

Medisch specialist (53) is in een jarenlang maatschapsconflict verzeild en vervolgens burnout geraakt. De begeleiding richt zich op: lessen trekken uit het verleden, gedragsverandering in werk en privé, keuze voor terugkeer in het vak of voor alternatieven, coaching tijdens reïntegratie in een functie, sollicitaties en beoordeling arbeidscontract van nieuwe functie. Hij beschrijft het succes als volgt:

Manager (38) staat bol van de spanning, dreigt het bijltje erbij neer te gooien en heeft om te beginnen "eerste hulp" nodig tijdens het weekend en daarna een groeiend inzicht in de eigen rol in de processen ....