Een 48-jarige jurist, als expert werkzaam bij een toezichthoudende organisatie, zocht een sparringpartner om loopbaanopties mee te bespreken. Een mild gevoel van ontevredenheid

werd geanalyseerd met behulp van vragenlijsten en reflectiemomenten.

Frustratie werd omgezet in twee nieuwe loopbaanstappen:

  • een promotie bij dezelfde werkgever, gekoppeld aan een op die functie toegesneden vervolg-coachingstraject
  • een parttime docentschap op zijn vakgebied aan een hogeschool.

Zijn evaluatie:
“Friso heeft geappelleerd aan enkele “verborgen” talenten. Door ook deze talenten te benutten ontstaan nieuwe perspectieven, waardoor ik mij zowel persoonlijk als in het werk verder kan ontplooien. Dankzij het coachingstraject heb ik de door mij gewenste promotie gemaakt”