Regiodirecteur meent dat een teammanager (36) te eenzijdig operationeel en controlematig aanstuurt, ten koste van o.a. de eigen energiebalans en ontspannen teamverhoudingen. Doel is een meer coachende vorm van leiderschap met behulp van een relativerende en flexibele managementstijl. De regiodirecteur vindt de bereikte resultaten "onbetaalbaar" ...

en de teammanager realiseert zich, een half jaar later terugkijkend, dat de peroonlijke diepgang in het traject een omslag in haar doen en denken heeft teweeg gebracht. Door steeds weer bevraagd te worden heeft zij scherp zicht gekregen op haar kwaliteiten en leerpunten, zodat zij nu een team kan aansturen dat zich geïnspireerd en gewaardeerd voelt.