Coördinerend Medisch specialist (55) wil zich bezinnen op haar opties in de volgende loopbaanfase: managen, besturen of ...?

"Het coachingstraject heeft mij inzicht gegeven in keuzes die ik ga maken. Ik vond het heel plezierig om bevestigd te zien dat mijn beroepskeuze juist en passend is geweest en dat ik van dat pad niet hoef af te wijken. Ik vond de tests heel verhelderend en, in combinatie met de gesprekken, hebben ze mij inzicht gegeven in valkuilen, sterke kanten en verbeterpunten.

In vergelijking met bijvoorbeeld eerdere gesprekken binnen mijn beroepsgroep is er nu sprake geweest van veel meer diepgang en waren sommige gesprekken confronterend maar steeds respectvol en zeer relevant".