Welkom op de site van Friso Boogerd

Ik ben een Career & Life coach, gecertificeerd door het Career Management Institute Netherlands en vanaf 1999 werkzaam als coach van individuele cliënten, afkomstig uit profit en nonprofit organisaties. Managers en professionals in veel beroepsgroepen, van 28 tot 62 jaar oud, afkomstig uit Amsterdam e.o., maar ook uit bijvoorbeeld Breda, Brussel, Den Haag, Eindhoven, Enschedé, Genève, Gent, Groningen, Herentals, Leeuwarden, Maastricht en Rotterdam.

Partner

Als coach ben ik uw partner bij het specificeren van wat u wilt, het definiëren van haalbare doelen en het uitzetten en implementeren van een effectieve strategie om uw doelstellingen te verwezenlijken. Ik werk met u om problemen op te lossen, gefocussed te blijven, door suggesties te doen voor reflectie en actie. Met andere woorden, ik help u om te bepalen waar u staat en waar u naar toe op weg bent en om de afstand daartussen te overbruggen.

Zakelijk en zingevend

Ik ben jurist en theoloog. Als jurist heb ik me in mijn werk toegelegd op arbeids- en ondernemingsrecht. Als theoloog heb ik gekozen voor een psychologische specialisatie, in het bijzonder gericht op de psychologie van zingevingsprocessen in coachingstrajecten.
Mijn werkervaring en opleiding op deze twee terreinen stellen mij in staat om zowel de zakelijke als de zingevingsaspecten van coachingsvragen recht te doen. Zakelijkheid en zingeving blijven zo in balans.

Werk en leven

Door mijn ervaring en opleiding ben ik ervan overtuigd geraakt dat effectieve coaching zich niet moet focussen op geïsoleerd gedrag maar de hele persoon en diens leven in hun context moet beschouwen.
Succesvolle coaching helpt mensen:

  • zichzelf, en soms hun (werk)omgeving, beter te begrijpen,
  • uit te zoeken wat hen belemmert,
  • een toekomstvisie te identificeren en
  • reële of veronderstelde barrières weg te nemen
  • door zélf te reflecteren, te sturen en op te lossen
  • opdat talenten optimaal worden ontwikkeld.

De rest van mijn website vertelt meer over mij, mijn werkwijze en de coachingsvragen waarmee ik ruime ervaring heb.