Wat is een (goede) coach?
Is een coach zoiets als een therapeut?
Ik woon niet in de buurt van Amstelveen?
Hoe werkt het dan verder?
Hoe lang duurt een coachingstraject?
En na afloop van het traject?
Begeleidt u ook IRO-trajecten?
Gaat het bij Boogerd Coaching ook over religie?

Wat is een (goede) coach?

  • Een coach zorgt voor een coach-cliënt relatie die gefocussed is, stimuleert uw zelfexpressie en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Een coach committeert zich aan uw succes.
  • Coaching is een vak met eigen procedures, standaarden, ethiek en een certificatieproces.
  • Een goede coach is dus aangesloten bij een beroepsorganisatie en gecertificeerd.

Is een coach zoiets als een therapeut?

Nee. In het algemeen zal een therapeut zich richten op de emotionele vragen en op uw verleden en een crisis helpen oplossen. Een goede coach zal zich korter met het verleden bezig houden en zich daarna focussen op de vraagstelling in het heden en op nieuwe mogelijkheden in de toekomst. Zie ook Visies/Therapie of Coaching.

Ik woon niet in de buurt van Huizen?

Als afstand een bezwaar is kunnen telefonische of E-mailcoaching een oplossing zijn. Wel moet je elkaar aan het begin van de samenwerking een of twee keer in levenden lijve zien. Er moet een klik zijn die u het snelst ervaart als je elkaar in de ogen kan kijken. Mijn beeld van u wordt ook helderder door een enkele ontmoeting.

Hoe werkt het dan verder?

Na het oriënterende gesprek stuur ik een opdrachtbevestiging waarin o.a. een situatieschets, de vraagstelling, het doel, geplande duur en werkwijze en de zakelijke kant is beschreven. Als u akkoord bent kunnen we van start gaan.

Hoe lang duurt een coachingstraject?

Als coaching effectief wil zijn moet u denken aan minimaal twee maanden. Als de vraagstelling eigenlijk simpel blijkt kan het wel eens korter zijn. De maximum duur is uiterlijk twaalf maanden. Maar de meeste trajecten duren tussen de drie en acht maanden.

En na afloop van het traject?

Ik nodig elke cliënt van harte uit om na verloop van tijd weer contact op te nemen. Ik blijf namelijk geïnteresseerd in de verdere levensloop. Als het zinvol is ben ik dan zeker bereid om een afspraak te maken om, zonder dat het kosten meebrengt, nog een en ander door te spreken.

Begeleidt u ook IRO-trajecten?

Nee, voor een traject in het kader van een Individuele Re-integratie Overeenkomst moet u bij een ander bureau zijn.

Gaat het bij Boogerd Coaching ook over religie?

Omdat ik theoloog ben zou u kunnen denken dat het in mijn begeleiding over religie gaat. Het komt voor, als de cliënt de behoefte daaraan aangeeft, bijvoorbeeld om werk en leven in het kader van zingeving te bespreken. Mijn specialisatie betreft de zingevingspsychologische aspecten van coaching, van zowel spirituele/religieuze als niet-religieuze/humanistische zingeving.