Werkwijze
Carrière Checkup
Outplacement
Persoonlijke Ontwikkeling & Zingeving
Competentiecoaching
Managementcoaching

Werkwijze

Juiste match. Een afspraak voor een kosteloos, oriënterend gesprek wordt binnen vijf werkdagen gemaakt. U en ik bespreken de vraag- en doelstelling en onderzoeken of er sprake is van de juiste match.
Meestal wordt dan ook al vastgesteld welk traject het beste past, hoeveel coachingsuren dat globaal zal vergen, wat het resultaat dient te zijn en wat de doorlooptijd is. En last but not least welke inspanning van beide kanten geleverd moet worden om het resultaat te bereiken. Het is, indien de werkgever de opdrachtgever is, vaak nuttig om daarna nog een driegesprek met de leidingevende te hebben zodat het verwachtingspatroon van alle betrokkenen helder is.

Plan van Aanpak. Indien er sprake is van een juiste match zal ik een offerte maken met daarin een situatieschets, de doelstelling, de werkwijze en een inschatting van het aantal uren en de doorlooptijd. Soms wordt een tussentijds meetmoment afgesproken waarop cliënt, werkgever en coach de vorderingen beoordelen. De offerte met gedragscode zal in beginsel altijd naar zowel werkgever als de cliënt worden gestuurd, omdat de cliënt zich ook committeert aan deze investering van de werkgever.

Coachingsgesprekken. De coachingsgesprekken duren gemiddeld anderhalf uur. De eerste gesprekken zijn meestal tweewekelijks, daarna neemt de frequentie af tot eens in de drie tot zes weken, afhankelijk van het soort traject. Ook kan afgewisseld worden met telefonische coachingsgesprekken of korte checkups om de vorderingen te bespreken. Voor ver weg wonende cliënten - ze komen uit Brussel, Groningen en Terneuzen - is dat handig. Soms is E-mailcoaching handig.

Evaluatie en rapportage. Ieder traject wordt afgesloten met een schriftelijke evaluatie door de cliënt. Een eindrapportage voor de werkgever is afhankelijk van het soort traject en kan plaatsvinden in de vorm van een driegesprek met een leidinggevende.

Vertrouwelijkheid. Gesprekken met cliënten zijn vertrouwelijk. Ik werk conform de gedragscode van de Nederlandse Orde voor loopbaanadviseurs, outplacement consultants en carrière coaches.

Wederzijdse inspanning. Van de cliënt wordt een grote inzet verwacht om het gewenste resultaat te bereiken. Coachingstrajecten slagen mede doordat de cliënt opdrachten uitvoert en meestal van ieder gesprek reflectieverslagen maakt. En natuurlijk mag u van de coach ook verwachten dat hij zich inspant om het beoogde resultaat te bereiken.

Carrière Checkup

Een traject om te reflecteren op uw loopbaan.

  • Wat inspireert u?
  • Wat geeft u energie?
  • Wat zijn uw (on)mogelijkheden?

Uw persoonlijkheid, ervaringen en kijk op het leven zijn van invloed op uw tevredenheid met werk & leven en uw resultaten in het werk. Dat alles wordt onder de loep genomen.
Wilt u weer gemotiveerd en krachtig in uw werk staan? Dat kan! In een check-up werken u en ik daaraan. Afhankelijk van uw voorkeuren en uw vraagstelling maakt u testen of andere opdrachten, schrijft u een biografie of een toekomstplan.

Een persoonsgerichte fase wordt gevolgd door een oriëntatiefase, waarna u uw volgende loopbaanstappen definieert in een (stappen)plan.
Als vervolg op het traject is het mogelijk om begeleid te worden bij de start van uw eigen bedrijf.

Outplacement

Indien ontslag voor u (of uw medewerkers) dreigt. Outplacement is een carrière check-up met een dwingend doel: een nieuwe baan dan wel een keuze voor een andere levensinvulling, opleiding, etc. In aanvulling op de Carrière Checkup:

  • geeft u uw eigen arbeidsmarktcampagne vorm
  • leert u netwerken met behulp van uw eigen (en eventueel mijn) netwerk
  • kunt u met behulp van een financiële planner uw keuzemogelijkheden op dat vlak inventariseren
  • wordt u geadviseerd inzake uw nieuwe arbeidsovereenkomst
  • kunt u als onderdeel van het traject begeleid worden bij de start van uw eigen bedrijf
  • is het voor particulieren ook mogelijk de arbeidsrechtelijke positie tegenover de werkgever te bespreken.

Persoonlijke Ontwikkeling & Zingeving

U wordt gecoacht op het ontwikkelen van een coherente levensvisie en op het maken van heldere keuzes in werk (en leven). Vanzelfsprekend is uw levensfase uitgangspunt van de begeleiding, die mede op ontwikkelingspsychologische noties wordt gebaseerd. Dertigers, veertigers en vijftigers staan elk voor andere uitdagingen.
Aan de orde kunnen komen: privé-werk balans, besluitvaardigheid, zelfacceptatie en -bewustzijn, loopbaanafbouw of (nog) niet?, levensbeschouwing, etc.

Competentiecoaching

U wordt gecoacht op verandering van gedrag of competentie, zoals door u (en uw werkgever) aangegeven. Na een heldere en concrete definitie van de gewenste gedragsverandering en de wijze van meten volgt eerst een analyse van de context. Vervolgens gaat u zowel vanuit een cognitieve invalshoek als door het oefenen van het gewenste gedrag aan de slag. Van de leidinggevende wordt daadwerkelijke betrokkenheid bij het traject verwacht. Tussentijds en aan het eind wordt grondig geëvalueerd.
Niet alles is bij iedereen ontwikkelbaar. Het kan zijn dat ik een opdracht voor competentiecoaching niet aanvaard omdat de gewenste ontwikkeling naar mijn mening niet haalbaar is.

Managementcoaching

Managen gaat soms niet vanzelf. Uit onderzoek blijkt dat trainingen weinig rendement opleveren. Managementcoaching is veel effectiever. U wordt gecoacht op het ontwikkelen van uw eigen managementstijl die gebaseerd is op uw authentieke talenten en waarden. Zie ook mijn visies.

Walk the talk, oftewel zijn en doen wie u bent, is het uitgangspunt om in uw managementfunctie de juiste balans te vinden tussen het behalen van organisatiedoelstellingen en de menselijke verhoudingen binnen de organisatie. Aan de orde kunnen komen: competentieontwikkeling, timemanagement, organisatie- en teamsensitiviteit, omgaan met spanningsvelden in de organisatie, etc.