Over maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt veel gepraat. Ik geef het concreet vorm. Door Pro Deo coaching aan te bieden aan organisaties met een ideële doelstelling, zoals bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen, dan wel aan particulieren die zich anders geen loopbaancoach kunnen veroorloven. Mijn doelstelling is om ieder jaar tien procent van mijn omzet op deze wijze in te vullen.