Voor werkgevers bedraagt het uurtarief minimaal €130- en maximaal €180,- exclusief het (alsdan) geldend BTW-percentage. Het is afhankelijk o.a. van de complexiteit van de opdracht. Vaste opdrachtgevers, die regelmatig coachingscliënten verwijzen, betalen in beginsel €150,- per uur, onafhankelijk van de aard van de opdracht. Indien gewenst kan ook een vast bedrag per traject worden afgesproken zodat u weet waar u aan toe bent.
Oriënterende gesprekken zijn kosteloos en vrijblijvend. Reiskosten voor een intake- of een afsluitend driegesprek op de locatie van de werkgever worden niet in rekening gebracht.

Voor particulieren hanteer ik aangepaste tarieven, variërend van €95,- tot €150,- per uur exclusief het (alsdan) geldend BTW-percentage. Indien het coachingstraject gedeclareerd kan worden bij de werkgever geldt het bovenstaande werkgeverstarief. Ik begeleid géén IRO-trajecten.
In bijzondere gevallen hanteer ik een maatschappelijk verantwoord tarief. Zie daarvoor Community Service/Pro Deo.

Voor beide soorten opdrachtgevers geldt dat afspraken die minder dan 48 uur (twee volle werkdagen) tevoren worden afgezegd in beginsel in rekening worden gebracht.