Wanneer er sprake is van klachten als gevolg van stress of burnout bied ik individuele begeleiding. De klachten kunnen zowel fysiek als psychisch zijn. Denkt u maar aan vermoeidheid, slapeloosheid en te hoge spierspanning resp. verminderde motivatie, apathie en snelle geïrriteerdheid.

Ook hier worden loopbaan en leven in hun samenhang onderzocht om de mogelijke oorzaken op te sporen. De begeleiding is gebaseerd op een combinatie van biografisch werken (aan de hand van het levensverhaal) en de verandering van denkpatronen (vanuit een cognitieve gedragstherapeutische invalshoek). Coaching zal echter nooit psychotherapie worden. Zie daarvoor een artikel bij Visies.Met inachtneming van de mogelijkheden voert de cliënt tussen de gesprekken reflectie- en andere op maat gesneden opdrachten uit. De relatie met werk houdt de hoogste prioriteit, omdat behoud van werk of versnelling van de terugkeer in het werk meestal aangewezen is. Ook kan in goed overleg met de werkgever een oriëntatie op ander werk binnen of buiten de organisatie deel uitmaken van de begeleiding.
Voor zover wenselijk en zinvol streef ik ernaar om, met toestemming van de cliënt, contact te onderhouden met andere bij de reïntegratie betrokken partijen zoals de Arbo-dienst.

De begeleiding start soms voordat er sprake is van uitval, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk erna. Parallel aan het traject kan eventueel een psychotherapeut betrokken zijn. In dat geval dienen de trajecten complementair te blijven.

De begeleiding begint met (twee-)wekelijkse gesprekken van circa anderhalf uur en duurt in beginsel tot het moment dat de cliënt 100% gereïntegreerd is. De frequentie van de gesprekken wordt na verloop van tijd verminderd en ook afgewisseld met korte telefonische check-ups om de vinger aan de pols te houden. Op deze wijze kan met een gering aantal coachingsuren het beoogde doel worden bereikt.

Bij de Testimonials vindt u drie voorbeelden: een directeur, een manager en een professional.