Manager in de zorgsector (42), enige maanden overspannen. Na een analyse van de relevante oorzakelijke factoren en afweging van haar wensen koos zij voor een career checkup.

Aan het eind van het traject heeft zij zich mede met het netwerk van Boogerd Coaching georiënteerd op de loopbaanmogelijkheden in een compleet nieuwe richting. Een stappenplan met opleiding, loopbaanstappen en einddoel geeft haar houvast om een parttime baan te accepteren in de zorgsector. Na drie jaar heeft zij inderdaad alle stappen gezet die zij gepland had.

Haar evaluatie:
“Zonder Friso was ik nooit op het idee gekomen me in deze richting te ontwikkelen. De wens was ondergeschoffeld, maar kwam nu weer tot leven en bleek dus ook veel reëler dan ik ooit had gedacht”