Medisch specialist (53) is in een jarenlang maatschapsconflict verzeild en vervolgens burnout geraakt. De begeleiding richt zich op: lessen trekken uit het verleden, gedragsverandering in werk en privé, keuze voor terugkeer in het vak of voor alternatieven, coaching tijdens reïntegratie in een functie, sollicitaties en beoordeling arbeidscontract van nieuwe functie. Hij beschrijft het succes als volgt:

"Mijn burnout was voor mij zeer multifactorieel bepaald. De negatieve spiraal had een enorme diepte bereikt en ik was er van overtuigd nooir meer in de curatieve sector te willen werken, ook niet na een eerder psychologisch behandeltraject. Door de aanpak van Friso heb ik meer inzicht gekregen in vele factoren van mijn negatief denken. Ik heb weer leren relativeren en waarderen. Mijn zelfvertrouwen kwam terug maar ook kreeg ik een andere kijk op de wereld rondom mij. Ik heb mijn oorspronkelijke baan weer opgepakt, zij het op een andere locatie.

Ik geniet weer van mijn werk maar ook weer van alledaagse dingen. Ik leef weer."