Oud-CEO van een multinational (61) is na een uitmuntende loopbaan lost. Zonder werk is zijn leven somber en zinloos.

Pogingen om voor de hand liggende activiteiten te ontplooien (commissariaten, startups, cultuur en ideële doelen) hadden eerder weerstand opgewekt. Een lange periode van uitzichtloosheid kon doorbroken worden door oude patronen te doorbreken. Het leven lacht hem weer toe. Zijn oordeel: Friso weet en begrijpt wat mensen ervaren in hun werkkring. Omdat hij de zakelijke omgeving kent, maar daar vooral de diepe analyse en bezinning van persoonlijke ervaringen tegenover stelt. Dat geeft het inzicht.