Waar gaat het bij managementcoaching nou eigenlijk om? Mijn visie staat hieronder, heel kort, goed samengevat:

Nieuw financieel tijdperk vraagt om authentiek leiderschap

Authentiek leiderschap heeft de toekomst. Na het tijdperk van transactionele leiders is het woord nu aan leiders die werken aan hun zelfinzicht, zelfontwikkeling en zelfreflectie.

De authentieke leider is de leider voor het nieuwe financiële tijdperk. Het transactioneel leiderschap, gericht op het uitwisselen van resources, heeft een grote rol gespeeld in het ontstaan van de financiële crisis. Transactionele leiders hebben een korte termijnfocus en het korte termijndenken is een belangrijke veroorzaker geweest van de financiële crisis. Tegenover het transactioneel leiderschap stond het transformationeel leiderschap, dat zich concentreert op de hogere intrinsieke behoeften van medewerkers.

Als reactie op het falen van het transactioneel leiderschap zou nu het authentiek leiderschap kunnen opkomen. Een authentiek leider is iemand die zich volledig bewust is van zijn eigen denken en handelen, van hoe anderen hem zien, van zijn eigen en andermans identiteit en van de context waarin hij werkt. Een authentiek leider is zelfbewust, veerkrachtig, optimistisch en hoopgevend en heeft een hoogstaande moraal.” (Bron: express.be, gebaseerd op f.inc)